Filozofia umysłu - otwarty projekt badawczy - zaproszenie

Problemy nauk ścisłych - dyskusje, teorie, kontakty
empiryk
Posty: 5

Filozofia umysłu - otwarty projekt badawczy - zaproszenie

Post#1 » 15 maja 2007, wt, 21:13

Wydział Filozofii Instytutu Adeviq SPIN zaprasza wszystkich uczestników Forum Nauki do uczestnictwa i współtworzenia otwartego projektu badawczego pt. "Bilateralność umysłu i jej skutki teoriopoznawcze." Hipoteza robocza tego projektu przyjmuje, że na umysł ludzki składają się dwa intelekty oraz władza decyzyjna - wola. Każdy z intelektów zarządza jedną z dwóch z półkul mózgu przy jednoczesnej i stałej wzajemnej komunikacji przez spoidło wielkie. Ponieważ półkule mózgu są zdywersyfikowane anatomicznie praca intelektów jest bilateralna i zdywersyfikowana funkcjonalnie. Ma to swoje konsekwencje metodologiczne dla pracy umysłowej, oraz wymaga sformułowania bilateralnej teorii poznania w której epistemologia zajmowałaby się intelektem lewej półkuli mózgu (LPM), a gnozeologia zajmowałaby się intelektem prawej półkuli mózgu (PPM).
Mózg ludzki składa się z 10^12 neuronów, z których każdy ma przeciętnie 10^5 połączeń. Jest to zatem najbardziej złożony układ jaki wytworzyła natura, a do jego badania potrzebny jest bardzo duży potencjał intelektualny. Dlatego narodził się pomysł aby utworzyć duży zespół badawczy mogący podejść do zagadnienia w sposób interdyscyplinarny. Otwartość tego projektu to rezygnacja z elitarności i hermetyczności badań naukowych. Jest to nowy paradygmat pracy naukowej właściwy dla społeczeństwa informacyjnego. Jest coraz więcej ludzi wysoko wykształconych, którzy nie mają możliwości wykorzystania swoich mocy twórczych w oficjalnych strukturach naukowych, ale z powodzeniem eksplorują poznawczo dostępną rzeczywistość. Wyniki ich pracy niezależne od oficjalnie panujących doktryn naukowych mogą znacznie posunąć do przodu poznanie naukowe i rozwój cywilizacji ludzkiej. Taka jest też chyba rola i funkcja niezależnych instytutów naukowych takich jak Adeviq Spin. Dlatego zapraszam do zapoznania się z proponowanym tu projektem badawczym, który znajduje się pod adresem:
www.filozofia.adeviq-spin.pl

empiryk
Posty: 5

Dostęp do projektu przez usługę WAP

Post#2 » 25 cze 2007, pn, 12:52

Teraz można czytać poszczególne fragmenty otwartego projektu badawczego w telefonie komórkowym poprzez usługę WAP. Właściciele telefonów zakupionych u swego operatora mają już skonfigurowaną usługę WAP i wystarczy że założą zakładkę z adresem podanym poniżej. Właściciele innych telefonów mogą skonfigurować swój telefon poprzez wysłanie SMS - a ze strony internetowej swojego operatora podając typ telefonu. Ten SMS ustawi przesył danych przez GPRS oraz ustawi bramę do internetu. Następnie trzeba w swoim telefonie założyć zakładkę do strony WAP wpisując adres: www.filozofia.adeviq-spin.com/wap . Po połączeniu z podanym adresem pojawi się spis treści projektu w postaci odnośników. Zaleca się stosowanie protokołu GPRS znacznie tańszego od protokołu CSD, który opłacany jest za czas połączenia. W GPRS opłaca się tylko przesył danych (np. Oange 25 gr/50kB) a czas połączenia nie jest istotny.

empiryk
Posty: 5

Homo sapiens bilateralis

Post#3 » 21 wrz 2010, wt, 15:29

Homo sapiens bilateralis to nowa proponowana tu formuła definiująca człowieka współczesnego. Dalszy rozwój kultury, cywilizacji i ludzkości będzie możliwy tylko w przypadku używania przez ludzi bilateralnego umysłu zarządzającego bilateralnym mózgiem. Stara formuła homo sapiens sapiens to formuła człowieka zagubionego w swych nowożytnych konstruktach racjonalistyczno - krytycznych. Pomijają one znaną już w starożytności i sformułowaną przez Arystotelesa bilateralną teorię umysłu czynnego i biernego (nous poietikos i nous pathetikos). Próbą podjęcia tej problematyki jest zainicjowany przez Laboratorium Neuronowe Instytutu Adeviq - SPIN otwarty projekt badawczy. Trudność problematyki i niejasność tez badawczych powoduje zapewne że projekt ten nie znalazł dotąd uczestników. Mimo wszystko zaproszenie jest nadal aktualne.

Awatar użytkownika
alchemik
Site Admin
Posty: 585
Kontaktowanie:

Bilateralizm

Post#4 » 24 wrz 2010, pt, 02:29

Zastanawiałem się nad twoimi propozycjami i jako filozof-amator chciałem dodać swój komentarz.
Wydaje mi się, że kwestie neuronowe (biologiczne), choć w sposób oczywisty powiązane z psychiką ludzką i filozofowaniem, to jednak sam mechanizm biologiczny myślenia nie wydaje się dawać niczego wartościowego do samej filozofii. Dopóki bowiem nie będziemy mieć wzoru na kreatywne i logiczne myślenie dające czystą percepcję Prawdy, to kwestia jak myśli nasz mózg będzie kwestią "techniczną" a więc poboczną dla filozofii.
Jeśli założymy, że silniki elektryczny, spalinowy i wysokoprężny mają taką samą charakterystykę mocy (co jest oczywiście nieprawdą, ale chodzi o pewne zobrazowanie) to kierowcy wyściogowemu nie przyda się informacja o tym jaki ma silnik w swoim bolidzie. Ważne są bowiem efekty pracy silnika a więc moc, przyspieszenie, moment obrotowy itd.
Dla posiadacza komputera ważne jest by komputer szybko liczył zadania i nie będzie nikogo interesować, czy komputer ma 4 rdzenie po 2 GHz czy też jeden rdzeń 8 GHz o ile tylko wyniki pojawią się tak samo szybko.

Przydałoby się bowiem wykazać, że wskazany w temacie projektu bilateralizm jest istotnym czynnikiem powodującym jakieś skutki dla pojmowania wszechświata, dla naszego rozumienia siebie samych itd.

Gdy mowa o dwoistości natury ludzkiej bardziej stymulujący i praktyczny wydaje się podział umysłu człowieka na część zwierzęcą (irracjonalne lęki, instynkty, emocje itd.) oraz na część stricte człowieczą (myślenie, kreowanie, solidaryzm, rozwój, poświęcenie itp.). Przy tego typu podziale zawsze pojawiają się dwa problemy:
a) czy wartościowy będzie człowiek pozbawiony części zwierzęcej
b) czy część człowiecza nie jest tylko zaawansowanym przejawem zwierzęcości, w końcu jej celem jest także zachowanie gatunku.

Co do bilateralności samego umysłu z powodu rozdzielenia różnych procesów neuronowych na jedna z dwóch półkul mózgowych, to interesującym zobrazowaniem tego stanu rzeczy był jeden z odcinków Dr House, gdzie pokazano człowieka, którego półkule mózgowe przestały się nawzajem komunikować i nagle człowiek stał się realnie rozdwojony. Nie wiem na ile jest to fikcja filmowa a na ile oddanie może prawdziwego podobnego przypadku.

Jeżeli wykorzystanie podwójnej mocy mózgu jest czymś pożytecznym i pożądanym, to myślę, że kwestia ta bardziej dotyczy psychologii lub neuropsychologii, a nie filozofii, bo czy człowiek myślący szybciej/lepiej/waydajniej będzie innym podmiotem dla badań filozoficznych? A może zmienią się jego priorytety poznawcze, tożsamościowe, ideowe?
Wydaje mi się, że nie. Superczłowiek wciąż będzie tylko człowiekiem i wciąż będzie miał te same problemy z rozpoznaniem swej roli w przyrodzie, swej tożsamości we wszechświecie i idei którym warto służyć.
Ale niewątpliwie są to problemy, które warto badać, choć może nie tyle filozoficznie co właśnie psychologicznie.

Chętnie jednak zapoznam się z argumentacją i przemyśleniami Przedmówcy. Bo program wydaje się ciekawy, choć na razie brakuje mi w nim choćby naszkocowania tez badawczych i kierunku badań. Rozumiem to jednak jako rodzaj szerokiego zaproszenia do badań.
Takim badaniem byłoby spotkanie z człowiekiem, który tak jak we wspomnianym filmie, żyje z rozdwojonym mózgiem, gdzie półkule nie współpracują ze sobą. Jeśli to w ogóle możliwe, to takie badania pokazałyby jak konkretnie myśli każda półkula.

Przyłączam się też do apelu, by włączyć się do projektu - z pewnością warto.
Nie boję się motyla Lorenza...
Ale kto powiedział, że ten motyl jest tylko jeden?

empiryk
Posty: 5

Post#5 » 15 paź 2010, pt, 10:09

"Wydaje mi się, że kwestie neuronowe (biologiczne), choć w sposób oczywisty powiązane z psychiką ludzką i filozofowaniem, to jednak sam mechanizm biologiczny myślenia nie wydaje się dawać niczego wartościowego do samej filozofii."

Ten projekt jest rodzajem eksperymentu myślowego, w którym ustalenia teoriopoznawcze klasycznego empiryzmu genetycznego konfrontowane są z empirycznymi danymi z obszaru neuronauk. Okazuje się że te ustalenia są zbieżne z pracami współczesnych neuroanatomów klinicznych. Mimo że filozofowie klasyczni niewiele wiedzieli o mózgu, to jednak na podstawie skutków jakimi są wyniki poznania wypowiadali słuszne twierdzenia o ich przyczynie, którą jest umysł posługujący się organem biologicznym. Ta konfrontacja myśli klasycznej ze współczesną neuronauką dokonana została za pomocą metody projekcji neuronowej polegającej na analitycznym rzutowaniu ujęć teoriopoznawczych filozofii klasycznej na odpowiednie empiryczne dane neuronauki ujęte syntetycznie.
W wyniku tego zabiegu otrzymujemy ogólny obraz funkcjonowania umysłu i zmysłowych władz poznawczych, oraz metod i zasad ich funkcjonowania. W ten sposób otrzymano zestaw hipotez empirycznych, które teraz trzeba zweryfikować za pomocą metod abstrakcji i stopniowej konkretyzacji, oraz analizy i syntezy, tak aby móc zastosować otrzymane wyniki w codziennej ludzkiej praktyce życiowej i formułowaniu nowoczesnej filozofii klasycznej


"Dopóki bowiem nie będziemy mieć wzoru na kreatywne i logiczne myślenie dające czystą percepcję Prawdy, to kwestia jak myśli nasz mózg będzie kwestią "techniczną" a więc poboczną dla filozofii. "

To zdanie pod względem filozoficznym to "obowiązująca" w kręgach scjentystycznych wypowiedż kantowskia, którą trudno uzgodnić z klasycznym empiryzm genetycznym stojącym u podstaw tego projektu. Wynika z tej wypowiedzi, że przed poznaniem realu musimy stworzyć sobie kreatywnie i logiczne wirtual, za pomocą którego ten real sobie dopiero wytworzymy - poznanie u Kanta urealnia przecież to co poznaje. W kantowskiej filozofii idealistycznej obowiązuje natywizm w postaci wrodzonych idei transcendentalnych. Dzięki tym ideom (np. idei czasoprzestrzeni) rozumiemy niepoznawalne noumeny (obiekty naturalne), i nie mamy problemów z poznawaniem fenomenów w postaci zjawisk. Z tak skonceptualizowanej rzeczywistości możemy swobodnie dokonać już "czystej percepcji Prawdy". Tutaj na gruncie tej kantowskiej filozofii aż się prosi o zastosowanie bilateralności umysłu. Zasada natywizmu kantowskiego miałaby oczywiście swoją lokalizację na gruncie PPM, gdzie intelekt w miarę nabywania treści poznawczych aktywizowałby system wrodzonych idei transcendentalnych, dzięki którym następowałoby niewyraźne rozumienie niepoznawalnych noumenów. W ten sposób niewyrażne rozumienie obiektów naturalnych stawałoby się podstawą procesów myślowych komunikowanych do LPM, które w sposób świadomy realizowałyby intelekt LPM produkujący system pojęć gatunkowych i rodzajowych i wytwarzający w ten sposób wielki dorobek wiedzy ludzkiej zgodnie z zasadami logistycznymi.

Zgodnie z zasadami jakie ustanowił kantowski przewrót kopernikański w filozofii ten projekt podstaw filozofii szuka najpierw w teorii poznania. W pewnym sensie można powiedzieć że ten projekt dziedziczy skutki kantowskiego przewrotu w filozofii , w którym teoria poznania jest pierwszą filozofią jako krytyką poznania, a wszystkie inne refleksje filozoficzne to tylko jej pochodne. Po ogłoszeniu przez Kanta przewrotu w filozofii rozpoczynanie badań filozoficznych od ontologii wydaje się śmieszne i zupełnie nie akceptowalne w gremiach naukowych..
Ten projekt nie jest antykantowski mimo że uznaje istnienie poznawalnej realnej rzeczywistości niezależnej od władz poznawczych, z której te władze otrzymują wszystkie treści poznawcze. Takie podejście nazywa się empiryzmem genetycznym, którego twórcą jest Arystoteles [zobacz teza 1.015]. Dlatego trzeba zaznaczyć że ten projekt jest zupełnie z innej sfery empirii ludzkiej którą jest życie codzienne. Chodzi w nim o budowanie filozofii praktycznej opartej o patetyczne kontaktowanie się z realną rzeczywistością możliwe dzięki patetycznej strukturze intelektu PPM . Kantyzm jest filozofią teoretyczną opartą na intelekcie czynnym LPM i jest umiarkowanym racjonalizmem genetycznym z powodu swego natywizmu, który jednocześnie usprawiedliwia jego agnostycyzm czyli niepoznawalność istoty rzeczy samych w sobie (noumenów). Poznawalność noumenów (obiektów naturalnych) oczywiście zachodzi ale w sposób niewyraźny i dopiero na terenie LPM dochodzi do formułowania wiedzy za pomocą pojęć abstrakcyjnych i reguł logiki. Mimo że takie podejście do noumenów nie narusza integralności kantyzmu to jednak bilateralność umysłu jest konsekwentnie ignorowana przez liderów neuronauki.

Myślę że dobrą ilustracją powyższych zagadnień niech będzie pojęcie czasoprzestrzeni. Ontologia empiryzmu genetycznego bada konkretny byt jednostkowy ustalając jego przyczyny wewnętrzne i zewnętrzne. Identyfikuje istotę obiektu naturalnego poprzez identyfikacje jego własności istotowych. Są nimi przede wszystkim własności analogiczne do siedmiu jednostek układu SI: czasowość, przestrzenność, termalność, ilość, jakość elektryczność, świetlistość. Czas i przestrzeń jest zatem każdorazowo obiekcie naturalnym całkowicie wyznaczona przez jego wymiar i konkretny czas trwania. A w kartezjańsko - kantowskiej filozofii czasoprzestrzeń jest ideą wrodzoną dającą podstawy do formułowania sądów transcendentalnych matematyczno - fizycznych. Czasoprzestrzeń jest podobna do idei platońskich. Jest to zatem kantyzm filozofią idealistyczna w przeciwieństwie do stosowanego w omawianym projekcie realizmu arystotelesowskiego. Dla realistycznej teorii poznania czasoprzestrzeń jest tylko pojęciem, a uznawanie pojęć za rzeczywistość to post - platoński idealizm, w ramach którego możliwe jest "kreatywne i logiczne myślenie dające czystą percepcję Prawdy".
W tym ujęciu
" kwestia jak myśli nasz mózg będzie kwestią "techniczną" a więc poboczną dla filozofii. "

trzeba dodać że chodzi o filozofię teoretyczną budowaną bez kontaktu z konkretnym obiektem naturalnym.
Dla filozofii praktycznej kwestia "jak myśli nasz mózg" jest kwestią fundamentalną, bo tutaj odbywa się cały żmudny proces nabywania przez mózg informacji z zewnętrznego świata poprzez zmysły zewnętrzne, zmysły wewnętrzne do intelektów czynnego (pojetikos) i biernego (pathetikos).
Aby poznać Prawdę potrzebna jest zatem gnoseologia - czyli teoria tego jak następuje zdobywanie i przetwarzanie informacji ze świata zewnętrznego do obu intelektów w bilateralnym umyśle.
W ten sposób zupełnie nie zaskakujee zdanie przedmówcy:
" program wydaje się ciekawy, choć na razie brakuje mi w nim choćby naszkicowania tez badawczych i kierunku badań."
bo w projekcie przecież brakuje teoretycznego kierunku badań - to kierunek badań nastawiony na praktikos.

Ten program jest cały nasycony tezami badawczymi i jest w nim jasno określony kierunek badań. Ale rozumiem że jest on całkowicie nie przydatny z punktu widzenia kartezjańsko - kantowskiej filozofii. Program ten po jego zrealizowaniu stałby się podręcznikiem użytkowania mózgu i już zawiera główne zasady jego użytkowania zgodne z jego budową. Cała filozofia realistyczna oparta na empiryzmie genetycznym od samego początku uczyła jak używać bilateralnego umysłu ( i jak dzisiaj wiemy posługującego się bilateralnym mózgiem). Myśl kartezjańska i kantowska położyła fundament dla czasów nowoczesnych, w której dominuje teraz agnostycyzm, relatywizm i woluntaryzm w życiu codziennym, ale dała jednocześnie wielką swobodę myśli która ma obecnie duże możliwości kreowania dowolnych hipotetycznych światów na gruncie poszczególnych nauk przyrodniczych, społecznych i kosmologicznych. Tutaj musi nastąpić bardzo istotne wyznaczenie linii demarkacyjnej między postkantowską filozofią teoretyczną, a praktyczną filozofią klasyczną opierającą się na codziennej empirii. Są to dwa różne obszary badań i dwie różne filozofie idealistyczna i realistyczna - teoretyczna i empiryczna, które kultywowane od wieków myśli ludzkiej zawsze wzajemnie rywalizowały. Myślę że dzisiaj ta rywalizacja nie musi oznaczać wzajemnego zwalczania.
'
"Przydałoby się bowiem wykazać, że wskazany w temacie projektu bilateralizm jest istotnym czynnikiem powodującym jakieś skutki dla pojmowania wszechświata, dla naszego rozumienia siebie samych itd. "

Z powyższych wypowiedzi bilateralność umysłu jest istotnym czynnikiem dla pojmowania wszechświata i samego człowieka. Homo sapiens bilateralis ma obecnie jeszcze jedno szersze społeczne znaczenie związane z rehabilitacją roli kobiety w cywilizacji i kulturze ludzkiej. Empirycznym faktem jest funkcjonowanie kobiecego i męskiego mózgu. Mózg kobiety posiada większe spoidło łączące dwie półkule mózgu - a tym samym bardziej przepustowe. PPM ma tu większe możliwości przesyłania do LPM całościowych syntetycznych intuicji znacznie wzbogacających ubogie abstrakcyjne myślenie LPM. Kobieta dzięki temu jest bardziej inteligentna i intuicyjnie poznaje takie aspekty rzeczywistości których mężczyzna z powodu swojego abstrakcyjnego myślenia nie jest w stanie pojąć. Świat rządzony przez mężczyzn był często światem makabrycznym, okrutnym, ludobójczym i nie mam tu na myśli tylko XX wieku. Jest to istotny argument dla parytetu płci szczególnie w polityce ale i ekonomii i nauce. Mózg w którym przewagę ma PPM to mózg kobiecy, który często przegrywa z wielką siłą męskiej abstrakcji LPM. Zabawny jest widok spanikowanego mężczyzny który trzyma na rękach noworodka i za nic w świecie nie może zrozumieć jego płaczu i potrzeb. Mężczyzna ma większy mózg od kobiety ale nie dlatego że ma więcej neuronów - ma więcej substancji glejowej - dlatego bardziej nadaje się on do polowania na mamuty. Kobieta ma lepiej rozwinięte ośrodki mowy, ale słabszą orientację przestrzenną, bo mieszkając w jaskini nie musiała poszukiwać nowych obszarów łowieckich.

"Takim badaniem byłoby spotkanie z człowiekiem, który tak jak we wspomnianym filmie, żyje z rozdwojonym mózgiem, gdzie półkule nie współpracują ze sobą."

Rozdzielanie półkul następuje w wyniku wylewu krwi w obszarze spoidła wielkiego, lub w wyniku nie stosowanego w zasadzie dziś zabiegu chirurgicznego - komisurotomii w przypadku skrajnie intensywnej padaczki. Przypadek przedstawiony w ostatnim odcinku piątego sezonu dr House'a przedstawiał trochę groteskowo dwa odrębne poglądy dwóch półkul mózgu na związek chłopaka z dziewczyną. Według intelektu PPM kierującego lewą stroną ciała dziewczyna była całkiem nie akceptowalna. Intelekt LPM natomiast reprezentował pełną jej akceptację. Pacjent zna tylko treść mowy wewnętrznej która odbywa się na terenie LPM - gdyż tam są ośrodki mowy, ale nie zna poglądów intelektu PPM ze względu na chirurgiczne rozdzielenie półkul. Nie jest świadomy zastrzeżeń jakie ma do jego sympatii intelekt PPM. Opisany w filmie fakt jest oparty na danych doświadczalnych chorych z rozdzielonymi półkulami, które bez komunikacji i wzajemnej wymiany informacji zaczynają prezentować sprzeczne stanowiska we wszystkich kwestiach np. w kwestii ubierania się. Taki pacjent ubiera się przez kilka godzin zanim dojdzie do uzgodnienia jakie ubranie ma być nałożone.
Rozdzielenie półkul jest najbardziej przekonującym dowodem na istnienie dwóch intelektów w mózgu człowieka, z których każdy funkcjonuje według zupełnie innych zasad. Drugim decydującym empirycznym dowodem na istnienie dwóch intelektów jest istnienie w każdej z półkul innego rodzaju neuronów długoaksonowych w PPM i krótkoaksonowych w LPM. Dalsze ignorowanie bilateralności umysłu człowieka graniczy już z pogwałceniem etyki i prawdziwości badań naukowych, albo wskazuje na fałszywe założenia filozoficzne i metodologiczne którymi kierują się badacze.

Awatar użytkownika
alchemik
Site Admin
Posty: 585
Kontaktowanie:

Post#6 » 15 sie 2011, pn, 11:19

Mam nadzieję, że znajdą się osoby zainteresowane tematyką i chętne do współpracy w projekcje. Gorąco do tego zachęcam i trzymam kciuki za rozwój badań w tej dziedzinie.
Nie boję się motyla Lorenza...
Ale kto powiedział, że ten motyl jest tylko jeden?

Wróć do „Nauki ścisłe”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości

cron